Nechte si na domě prověřit hromosvod

Hromosvod je ocelová konstrukce, která je na první pohled poměrně masivní a nepůsobí dojmem, že by byla natolik křehká, že by se po několika letech samovolně rozpadla. Možná právě proto se některým lidem zdá, že není nutné jeho stav jakkoli prověřovat, zvláště pak pokud je na první pohled patrné, že je stále uchycen na příchytkách, a že směřuje do země, aniž by se dotýkal nějakého okenního parapetu nebo zábradlí.

nářadí elektrikáře

Vizuální dojem však může být klamný a teprve elektrikář v rámci revize hromosvodu odhalí závadu, která může z hromosvodu vytvořit zcela nefunkční, a dokonce i nebezpečnou záležitost.

Přechodový odpor – hromosvody jsou konstruované tak, aby případnému bleskovému výboji kladly pouze minimální přechodový odpor a blesk tak mohl co nejrychleji sjet do země. Pokud se však na svodu objeví nějaký problém, např. vada materiálu, trhlinka či větší prasklina způsobená povětrnostními vlivy nebo nějakou manuální činností, svodový drát již vytváří větší odpor a blesk v místě defektu může drát rozžhavit a následně zapálit hořlavé předměty v jeho okolí, např. bednění pod okapem, okenice, střešní latě atp.

bleskový výboj

Koroze v zemi – že jsou hromosvody konstruované z korozivní uhlíkové oceli, není žádným tajemstvím a časem si možná povšimnete, že svod začíná korodovat. Jenže si nemusíte všimnout, že koroze výrazně napadla drát pod zemí, a tím pádem tu vznikl opětovně větší odpor, což může způsobit, že blesk namísto po hromosvodu, sjede do země jinou cestou. Blesk si vybírá prostředí s minimálním odporem, a tak se může stát, že zasáhne elektrické kabelové rozvody, anténní svody, zábradlí na balkoně atp. Může tu pak dojít ke smrtelnému úrazu nebo ke zmiňovanému požáru.

Revizní elektrikář v Praze 5 Stodůlkách hromosvod proměří a podle hodnoty odporu, jaký klade měřicímu přístroji, zjistí, zda je zařízení v pořádku, či nikoli, a samozřejmě vám navrhne patřičná nápravná opatření.

Categories: Nezařazené